Et gensyn anno 1967

I denne tid fejrer vi dimittender og studenter og plejer de festlige traditioner år efter år.
Og som traditionen også byder, vender tidligere elever tilbage til Skanderborg Realskole i anledning af deres klassejubilæum.

Midt i juni kunne endnu en klasse fejre, at det var 50 år siden, at de forlod Realskolen, og derfor mødtes de tidligere elever på skolen, hvor de blev vist rundt. Det var en dag med genkendelsens glæde, men også en konstatering af, at der er sket meget på skolen i de forgangne år. Der er blandt andet kommet flere tilbygninger, der huser klasselokaler til de nu ca. 460 elever.

Efter at have nydt et glas vin og chokolade tog de tidligere elever en rundfart med Dagmar, inden den minderige dag blev sluttet af på Søsporten.